نمونه کار ها

حفظ اسرار مشتری تعهد ماست!

یک از هزاران

تجاری سازی ایده ها و مهندسی معکوس

موضوع: پروژکتور 100 وات

 

با به روز کردن ظاهر قطعه، متناسب با نیاز بازار، بدنه خارجی طراحی کامپیوتری شده و پس از تائید مشتری به لحاظ ظاهر و وزن محصول، یک نمونه با پرینتر سه بعدی در ابعاد اصلی ساخته شده است. پس از آزمون پایه پلیمری برای پروژکتور (پلاستیک) و اورینگ آب بندی (لاستیک) به لحاظ مقاومت حرارتی، پایداری ابعادی، خواص دی الکتریک و پایداری انقباض حجمی در قالب، نتایج به تایید مشتری رسیده و سپس مراحل قالب سازی پلیمری بابت رفلکتور و قالب دایکاست صورت گرفت