درباره ما

مشتریان ما مهمترین عنصر تداوم و ایستادگی آزمایشگاه میباشند. از اینرو همواره درصدد تکمیل تجهیزات مان  و نیز در تلاش به روز رسانی علم و اطلاعات کادرمان هستیم تا بتوانیم مبنی بر داشته هایمان، نیاز های مشتریانمان را پیش بینی کرده و خواسته هایشان را محقق سازیم.

این واحد آزمایشگاهی با هدف نوآوری در علوم، تکنولوژی پلیمری، تجاری سازی نتایج پژوهش ها و رفع نیاز های صنایع پلیمری وابسته به صنایع زیر بنایی قالب های تزریقی، بر اساس تجربه 30 ساله مدیریت، اولین آزمایشگاه مواد پلیمری (بخش خصوصی) در شهر تبریز را تاسیس کرد.

در یک کلام، میتوان از اهداف و چشم اندازهای این واحد به مشتری مداری، کار مبتنی بر علم و فناوری، ارتقا کمی و کیفی محصولات پلیمری جهت رساندن آنها به استاندارد بین المللی، کارآفرینی و ثروت آفرینی، آموزش و به روز رسانی دانش و اطلاعات کارکنان اشاره کرد.

Collaboration-Blog-878x550

نتیجتا در تلاش هستیم تا:

  • ✔ با گفتگوی صریح و با احترام با مشتریان نیاز هایشان را پیش بینی کرده و خواسته هایشان را محقق سازیم.
  • ✔ با توجه به پیشنهادات، انتقادات، برداشت ها و تجربیات مشتریان، آنها را مورد پایش و بررسی قرار میدهیم تا در توسعه خدمات مرکز از آنها بهره مند شویم.
  • ✔ با به روز رسانی علم و اطلاعات کارکنان، آنها را قادر به پاسخگویی صحیح و سریع درخواست مشتریان سازیم.
  • ✔ تسریع و تسهیل امور و دقت در صدور نتایج آزمون محور اصلی خط مشی آزمایشگاه برای تکریم، جلب رضایت ارباب رجوع و مشتری‌مداری می باشد